Vizyon & Misyon

Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği, üreme tıbbı alanlarından ( üremek endokrinoloji, üreme fizyolojisi, infertilite, klinik ve laboratuar yardımcı üreme teknikeri, endoskopik ve diğer pelvik cerrahi, androloji, immünoloji, üreme biyolojisi ve genetik, kontrasepsiyon, menopoz, adolesan jinekoloji, cinsel fonksiyon bozuklukları ve seksüalite ) herhangi birisi ile ilgilenen sağlık profesyonellerinin ulusal, mesleki ve bilimsel uzmanlık derneğidir.

Üreme tıbbı konusunda; gelişmelere her yönüyle katkı yapmak, mesleki eğitimi, sağlık hizmetlerini ve etik değerlerini en yüksek standartlarda sürdürmek, özgün araştırmaları teşvik ederek tıbbi ve bilimsel literatürün zenginleşmesine liderlik etmek, toplumu biçimlendirmek, Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneğinin ana ilkeleridir.

Dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve biçimleri:

 1. Ülke çapında standartlar ve ulusal politikalar oluşturmak,
 2. Yurtiçi ve yurtdışı meslektaşlar ve üyeler ararsındaki bilimsel ilişkileri güçlendirmek, dayanışmayı sağlamak amacıyla kültürel ve sosyal etkinliklerde bulunmak, üyelerin haklarını korumak,
 3. Üreme Tıbbı eğitiminin standardizasyonu ve mezuniyet sonrası eğitim aktivitelerini desteklemeye, denetlemeye yönelik programlı etkinlikler yapmak, sınav kuralları oluşturmak,
 4. Düzenli ulusal ve uluslar arası bilimsel toplantılar düzenlemek,
 5. Bilimsel yayınları teşvik etmek, yönlendirmek ve bu amaçlara yönelik, ortak çalışma grupları, kurullar, komisyonlar oluşturmak, araştırmalara destek amacıyla kaynak bulmak ödül ve burslar sağlamak, ortak çalışmaları koordine etmek, üretilen çalışmaların sonuçlarını yayınlamak, arşivlemek, üyelerin bu bilimsel verilere ulaşmaları ve veri alışverişi yapabilmeleri için zemin oluşturmak ve organizasyonlar yapmak,
 6. Ulusal yayın ve veri dokümantasyon arşivi oluşturmak,
 7. Bilgisayar destekli eğitim siteleri açarak elektronik ortamda aktivitelerde bulunmak,
 8. Kamuoyunun ve hastaların eğitimi ve bilinçlendirilmeleri için her türlü çabayı göstermek,
 9. Üreme tıbbı alanında her türlü kurum ve kuruluşa bilgi, uzmanlık desteği ve danışmanlık hizmetleri sağlamak, gereğinde uyarılarda bulunmak,
 10. Üreme tıbbı ile sağlık hizmetlerinin alt yapısı, niteliği ve maliyeti konularında politikalar geliştirmek, ulusal insan gücü planlaması çalışmaları yapmak ve yaptırmak,
 11. Üreme tıbbı konularında, hekim ve merkezlerle hasta arasına giren aracı üçüncü kişiler, dernek ve benzeri kurumlarla baş etmek amacıyla, görsel ve yazılı basın yoluyla toplumu bilgilendirmek, infertilite tedavisi ve üremeye yardımcı yöntem gerektiren hastaların heyet raporlarını yetkili kurumların herhangi birisinden alabilme ve tedavilerini arzuladıkları merkezde görme yasal haklarının korunması ve merkezler arasında rapor yetkisi eşitsizliği ile doğan haksız rekabetin önlenmesi için çaba göstermek,
 12. Gerekli hukuksal ve mali müşavirlik donanımı kurarak mesleğin ve meslektaşların hukuksal ve mali konularda, özlük haklarıyla ilgili sorunlarına destek olmak,
 13. Gerekli görünen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,
 14. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklere veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,
 15. İktisadi İşletme Kurulması,

amaçlanmıştır.

Ayrıca derneğimiz sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve sağlık hizmetlerinin kalitesinin arttırılması için de araştırma ve çalışmalarını başarı ile sürdürmektedir.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Detaylı bilgi almak ve uzman hekimlerimize sorular sormak için bizimle iletişime geçin

0312 219 8064

Derneğimizin faaliyetleri ile ilgili bilgi almak veya gönüllü danışman hekimlerimize soru sormak isterseniz bize ulaşın. İletişim: 0312 219 80 64